Bill Bengston | Henk Fransen 2020 in NL - Henk Fransen | zoektocht naar genezing

NIEUWE SERIE WORKSHOPS MET BILL BENGSTON
22-24 APRIL 2021

De afgelopen jaren namen al meer dan duizend mensen deel aan deze workshops

ENERGY HEALING MET BILL BENGSTON
(meerdaagse, modulair opgebouwde workshop met Nederlandse vertaling)

In maart 2019 was de Amerikaanse wetenschapper Bill Bengston voor het eerst in Nederland om een workshop te geven over zijn zogenaamde Bengston-methode. Bill Bengston heeft deze healing-methode ontwikkeld én uitgebreid onderzocht. De resultaten die hij behaalt, zijn indrukwekkend (lees daarover hieronder meer).

De workshop in maart was zo’n succes dat ik hem direct opnieuw heb uitgenodigd, voor december 2019. Ook die bijeenkomst was razendsnel uitverkocht; ik heb deze toen ook nog via live-stream aangeboden, zodat er meer mensen konden meedoen. Zo hebben inmiddels in totaal bijna 600 mensen de basis van de Bengston-methode aangeleerd.

Vanwege de grote vraag hebben we voor 2020 en 2021 nieuwe workshops gepland. Samen geven wij dan een meerdaagse, modulair opgebouwde workshop in Haarlem (met Nederlandse vertaling).

Je kunt kiezen uit de volgende onderdelen:

 • DE LEZING:
  Voor iedereen die kennis wil nemen van de methode en de wetenschappelijke onderbouwing ervan.
 • DE BASISWORKSHOP:
  Een 2-daagse workshop om dieper op de materie in te gaan en een begin te maken met de beoefening van de methode.
 • DE ADVANCED WORKSHOP:
  Om je de methode goed eigen te maken. Deze oefendag kun je alleen volgen na de basisworkshop (direct na de workshop of in een latere fase om de beoefening op te frissen).
 • SPECIAL WORKSHOP:
  Speciale oefendag voor therapeuten en patiënten die al intensief met de methode oefenen.
 • ARTSENBIJEENKOMST:
  Bijeenkomst alleen voor zorgprofessionals om in een veilige setting persoonlijk met Bengston te kunnen uitwisselen over de toepassing van de methode.

Lees hieronder meer over de Amerikaanse wetenschapper Bill Bengston,
zijn methode, zijn onderzoeksresultaten en hoe je je kunt inschrijven
voor een of meer van zijn workshops.

VOOR WIE IS DE BENGSTON-METHODE VOOR ENERGY HEALING GESCHIKT?

De meerdaagse workshop die ik samen met Bill Bengston verzorg, is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in energetische heling – of je die nu vooral op jezelf wilt toepassen of er ook anderen mee wilt helpen. Je kunt meedoen als patiënt, als therapeut of als arts, maar ook gewoon omdat je je helende capaciteiten wilt versterken, bijvoorbeeld met het oog op je kinderen of huisdieren.

De Bengston-methode is niet alleen bedoeld om toe te passen op fysieke problemen. Zeker in combinatie met de kracht van de groepsenergie kun je er ook oude pijnpatronen mee verzachten, conflicten in relaties helen, een lastige financiële situatie laten doorstromen, enz. Kortom: de Bengston-methode kan een positieve invloed uitoefenen op vrijwel elk aspect van je leven. Na de workshop organiseer ik bovendien een aantal supportmogelijkheden om de vaardigheden die je leert, verder uit te bouwen.

WIE IS BILL BENGSTON?

Dr. Bill Bengston is een Amerikaanse wetenschapper die met zijn methode van energetische genezing spectaculaire resultaten behaalt bij o.a. muizen met kanker. Wanneer dezelfde resultaten zouden worden behaald via het toedienen van een fysiek medicijn, zou dat direct wereldnieuws zijn. Nu worden de resultaten van zijn onderzoek echter buiten het nieuws gehouden.
Toen ik voor het eerst Bill Bengston’s lezing over energetische genezing hoorde, was ik gegrepen. Ik ben dan ook heel blij hem voor de derde keer naar Nederland te kunnen halen.

BILL BENGSTON's LEZING VOOR WETENSCHAPPERS

Wanneer hij ‘de wetenschappelijke wereld’ toespreekt, is Bill Bengston nogal kritisch en afstandelijk (zie de video hieronder). Dat stootte mij in het begin een beetje af . Deze stugge houding is echter zijn manier van omgaan met de vaak sceptische instelling van veel van zijn collega-wetenschappers.
Ik heb Bill Bengston echter inmiddels persoonlijk leren kennen als een zeer warme en open persoonlijkheid. Op die manier zul je hem op het door mij georganiseerde event dan ook ontmoeten. Voor zijn vrouw Margareth die hem tijdens de workshops met raad en daad terzijde staat, geldt dat trouwens precies zo.

Wanneer hij ‘de wetenschappelijke wereld’ toespreekt, is Bill Bengston nogal kritisch en afstandelijk (zie de video hieronder). Dat stootte mij in het begin een beetje af . Deze stugge houding is echter zijn manier van omgaan met de vaak sceptische instelling van veel van zijn collega-wetenschappers.
Ik heb Bill Bengston echter inmiddels persoonlijk leren kennen als een zeer warme en open persoonlijkheid. Op die manier zul je hem op het door mij georganiseerde event dan ook ontmoeten.

EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ

Als wetenschapper kwam dr. Bill Bengston een aantal jaren geleden in aanraking met een energetisch genezer die opvallende resultaten bereikte bij (kanker)patiënten. Hij vroeg zich af of ook anderen de werkwijze van deze genezer met succes zouden kunnen toepassen. Om dit te onderzoeken leerde hij de methode aan een groep studenten, die overigens allemaal sceptisch stonden tegenover energetische genezing. En tot zijn grote verbazing bleken deze studenten al binnen enkele weken in staat om óók opvallende genezingsresultaten te bereiken bij muizen met kanker. Hoe agressiever de tumor, hoe beter de resultaten – dat ook nog.

Sindsdien heeft Bill Bengston zijn experimenten met muizen met kanker herhaald onder tal van gecontroleerde omstandigheden en in verschillende laboratoria. In alle gevallen met groot succes . Zoals ik hierboven al schreef: de resultaten van zijn experimenten zouden vandaag nog wereldnieuws zijn als deze teweeggegbracht zouden worden door een fysiek medicijn. Maar omdat het hier een vorm van energetische genezing betreft, worden de uitkomsten van zijn onderzoek door de wetenschappelijke wereld ‘dood gezwegen’.

Omdat Bill Bengston dus vanuit de wetenschappelijk wereld weinig steun krijgt om zijn methode onder de aandacht te brengen en breed beschikbaar te maken, heeft hij besloten om het grote publiek direct te gaan informeren. Dat doet hij via lezingen en workshops, maar hij heeft ook een boek gepubliceerd (dat ik in 2019 heb laten vertalen onder de titel ‘Genezen door energie’) en verschillende video’s uitgebracht.

DISCLAIMER

Hoewel Bill Bengston zijn experimenten terdege wetenschappelijk heeft onderbouwd, blijft het belangrijk om kritisch te blijven; mensen zijn immers geen muizen. En ook al zijn er bij mensen inmiddels ook opvallende effecten geconstateerd, de aantallen en de uiteenlopende omstandigheden waaronder de energy-healings op mensen plaatsvonden, maken het moeilijk deze effecten als wetenschappelijk bewijs aan te voeren. Toch kunnen we volgens mij onze ogen niet sluiten voor de uitkomsten van Bill Bengston’s onderzoek en wil ik zijn methode met mijn netwerk delen, om samen te onderzoeken wat we er eventueel mee kunnen bereiken – náást een goede medische diagnose en behandeling.

EXTRA KRACHT

Je kunt in je eentje een auto aanduwen die niet wil starten, maar dan moet je wel van goeden huize komen. Duw je diezelfde auto echter met acht vrienden aan, dan is het niet alleen makkelijk, je kunt onderweg zelfs een hoop plezier maken met elkaar. Op een vergelijkbare manier is het veel moeilijker om op eigen kracht energetisch te leren genezen dan wanneer je dat samen met anderen doet. De energie en de ‘intelligentie’ van de groep maken dingen makkelijk die voor jou alleen vrijwel niet te bereiken zouden zijn. Iemand die wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar de kracht van gezamenlijke geneesintenties is Lynne McTaggart. Zij is bekend van de boeken ‘Het veld’, ‘Het intentie-experiment’ en ‘The Power of Eight’. Ik zal tijdens de lezing en workshop gegevens van haar onderzoek naar voren brengen en ook mijn eigen ervaringen delen die ik de laatste jaren heb opgedaan met de supportgroepen ‘Spontane genezing’ en de grote Zhineng-workshops die ik heb georganiseerd.

VISIE

In mijn visie bestaan er binnen afzienbare tijd Bengston-helingscirkels overal in Nederland en België. Er zijn nu al enkele tientallen van die helingscirkels actief. Zodra je een workshop van Bengston hebt gevolgd, kun je je bij zo’n groep aansluiten! Dat kan als ‘patiënt’ (om aan je eigen genezing te werken), als therapeut (om je verder te bekwamen in de behandeling van cliënten) of als ‘naaste’ (om een of meer dierbaren te ondersteunen in hun herstel).

Wanneer je de Bengston-methode toepast voor anderen, draagt dat automatisch bij aan de heling van je eigen leven op alle niveaus (werk, hobby’s, relaties, financiën enz.). Dat is het mooie ervan!

22-24 APRIL 2021
INSCHRIJVING GEOPEND

Je kunt je inschrijven voor een of meer van de volgende modules:

 • INTRODUCTIE-LEZING:
  Voor iedereen die kennis wil nemen van de methode en de wetenschappelijke onderbouwing ervan.
  In het voorjaar zullen we twee online-lezingen verzorgen. Eén die vooral over de onderzoeksresultaten gaat en één die vooral gaat over de voorbereidende stappen om je de Bengston-methode eigen te maken (ter voorbereiding van de workshops in april). Beide lezingen kun je terugkijken.
  Na inschrijving ontvang je meer informatie.
 • ARTSENBIJEENKOMST:
  Deze bijeenkomst is alleen voor artsen en andere zorgprofessionals. Hierdoor kunnen we in een veilige setting persoonlijk met Bengston uitwisselen over de onderzoeksresultaten van zijn methode, klinische toepassing ervan, enz. Alle ruimte om persoonlijke vragen te stellen.
 • DE BASISWORKSHOP: 22-23 april 2021
  Een 2-daagse workshop om dieper op de materie in te gaan en een begin te maken met de beoefening van de methode.
 • DE ADVANCED WORKSHOP: 24 april 2021
  Om je de methode goed eigen te maken. Deze oefendag kun je alleen volgen na de basisworkshop (direct na de workshop of in een latere fase om de beoefening op te frissen).
 • SPECIAL WORKSHOP: 21 april 2021
  Speciale oefendag voor therapeuten en patiënten die al intensief met de methode oefenen.

INTRODUCTIELEZING
Voor iedereen die kennis wil nemen van de methode en de wetenschappelijke onderbouwing ervan.
In het voorjaar zullen we twee online-lezingen verzorgen. Eén die vooral over de onderzoeksresultaten gaat en één die vooral gaat over de voorbereidende stappen om je de Bengston-methode eigen te maken. Beide lezingen kun je terugkijken.
Deelname aan deze introductielezing is een voorwaarde om je voor de 2-daagse workshop hieronder te kunnen aanmelden (wanneer je al eerder een lezing van Bengston hebt gevolgd of zijn CD-programma hebt doorlopen is dat ook voldoende).
Na inschrijving ontvang je meer informatie.
Plaats:
Online.
Tijden:

1-2 uur per lezing in je eigen tijd te volgen.
Prijs:
€ 20,-

22-23 april
BASISWORKSHOP
Een 2-daagse workshop om dieper op de materie in te gaan en een begin te maken met de beoefening van de methode.
NOOT: Voor deelname is het vereist dat je een introductielezing van Bill Bengston hebt gevolgd en/of zijn boek hebt gelezen (boek: ‘Genezen door Energie’, te verkrijgen bij Succesboeken).
Plaats:
Verhalenhuis: van Egmondstraat 7, 2024 XL Haarlem.
Tijden:

Beide dagen van 10.00 – 13.00 uur en van 15.00 – 18.00 uur
Wanneer je voor het eerst meedoet:
€ 325,-
Wanneer je de workshop herhaalt:
€ 275,-

24 april
ADVANCED WORKSHOP
In de praktijk blijkt dat mensen het fijn vinden een extra dag te kunnen oefenen, vooral wanneer ze, als therapeut, met de methode willen gaan werken of deze, als patiënt, goed voor zichzelf willen leren toepassen. Dan is deze oefendag in aansluiting op de basisworkshop van harte aan te bevelen!
NOOT: Je kunt je ook ‘los’ inschrijven voor deze dag als je al eerder een 2-daagse van Bill Bengston gevolgd hebt. Meestal wordt dat gedaan om de beoefening nog eens op te frissen.
Plaats:
Verhalenhuis: van Egmondstraat 7, 2024 XL Haarlem.
Tijden:
10.00 – 13.00 uur en 15.00 – 18.00 uur
€ 150,-

21 april
SPECIALE WORKSHOP
Speciale oefendag voor therapeuten en patiënten die al intensief met de methode oefenen.
Plaats:
Verhalenhuis: van Egmondstraat 7, 2024 XL Haarlem.
Tijden:

10.00 – 16.00 uur
Prijs:
€ 150,-

BIJEENKOMST VOOR ARTSEN EN ANDERE ZORGPROFESSIONALS
Deze bijeenkomst is alleen voor artsen en andere zorgprofessionals. Hierdoor kunnen we in een veilige setting persoonlijk met Bengston uitwisselen over de onderzoeksresultaten van zijn methode, klinische toepassing ervan, enz. Alle ruimte om persoonlijke vragen te stellen.
Plaats:
Nog in voorbereiding
Tijden:
Nog in voorbereiding
Prijs:
Afhankelijk van de uiteindelijke keuze

Menu